logo logo

ประกาศผลการลงทะเบียน

ดูรายชื่อผู้ที่ได้รับ E-Voucher

รายละเอียดกิจกรรม

มิตรผลขอร่วมส่งกำลังใจเคียงข้างผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มรายย่อยในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 เพียงลงทะเบียนผ่านช่องทาง LINE @mitrpholsugar และมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขเป็นไปตามที่ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (“บริษัทฯ”) กำหนด เพื่อรับชุดน้ำเชื่อมมิตรผล 800ml จำนวน 12 ถุง (1 ลัง) มูลค่าลังละ 468 บาท จำนวน 3,000 ชุด

ลงทะเบียนกรอกข้อมูลและรายละเอียดที่กำหนดตามเงื่อนไขอย่างครบถ้วน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติ 3,000 รายแรก จะได้รับชุดน้ำเชื่อมมิตรผล 800ml จำนวน 12 ถุง (1 ลัง) มูลค่าลังละ 468 บาท สำหรับ 1 ท่านต่อ 1 ชุด

ระยะเวลาโครงการ:

 • ลงทะเบียน วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 น. ถึง วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.30 น. ​
 • ประกาศผลผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติ 3,000 รายแรก ผ่านทาง Line @mitrpholsugar ภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ Line @mitrpholsugar
คุณสมบัติและวิธีการลงทะเบียนรับชุดน้ำเชื่อมมิตรผล

คุณสมบัติ:

 1. เป็นผู้ประกอบการกิจกรรมประเภท ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านเบเกอรี ร้านขนมหวาน หรืออื่นๆ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ใช้น้ำเชื่อมเป็นวัตถุดิบ โดยเป็นผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย
 2. ผู้ประกอบการต้องไม่เป็นผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไป, มินิมาร์ท, ห้างร้าน หรือร้านค้า, ร้านชำ, ร้านค้าปลีก หรือ ร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจแฟรนไชส์

เกณฑ์การประเมิน เงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียน:

 1. ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น
 2. ลงทะเบียนผ่านระบบ Line @mitrpholsugar เท่านั้น โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 น. ถึง วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.30 น.
 3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้ 1 ท่าน ต่อ 1 ชุด ตลอดโครงการมิตรผลเติมความหวาน เคียงข้างผู้ประกอบการไทย โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ หรือทำการยุติกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาท ให้ถือเอาคำสั่งตัดสินชี้ขาดของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เป็นที่สิ้นสุด​

การประกาศผล:

 1. ประกาศผลผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติ 3,000 รายแรก ผ่านทาง Line @mitrpholsugar ภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565

การจัดส่งชุดน้ำเชื่อมมิตรผล:

 1. ทางบริษัทฯ บริการจัดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั่วประเทศไทย โดยใช้บริการผู้ขนส่งที่ทางบริษัทฯ จัดหา
 2. ระยะเวลาการจัดส่งประมาณ 5 - 7 วัน หลังจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับชุดน้ำเชื่อมมิตรผล 3,000 รายแรก

ลงทะเบียน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
ได้ที่ Mitr Phol Sugar LINE Official

หรือแสกน QR CODE